வர்க்கோத்தமம் பற்றிய சூட்சுமங்கள்…

ஆட்சி பெற்ற கிரகங்கள் வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் என்ன பலன் தரும் ? – குருஜியின் You Tube வீடியோ…
https://youtu.be/N5-TnWLS_9s

1 Comment on வர்க்கோத்தமம் பற்றிய சூட்சுமங்கள்…

Leave a Reply