குருஜி -அஸ்ட்ரோ குமார் ஐயர் பேட்டி – Guruji – Astro Kumar Iyer interviewed.

அஸ்ட்ரோ குமார் ஐயர் அவர்களுக்கு குருஜி அவர்கள் அளித்த பிரத்யோக பேட்டி.

Be the first to comment

Leave a Reply