சந்திரனின் நீசபங்கம் – குருஜியின் விளக்கம். – CHANTHIRANIN NEESAPANGAM.

மற்ற கிரகங்களுக்கு ,சந்திரன் நீசபங்கத்தை தரும் நிலையில்,சந்திரனே நீசம் அடையும் போது, எப்படி நீசபங்கம் அடைவார் ? – ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜியின் விளக்கம்.

1 Comment on சந்திரனின் நீசபங்கம் – குருஜியின் விளக்கம். – CHANTHIRANIN NEESAPANGAM.

  1. ayya Vanakkam dileepkumar kerala , neecha chandran thaipirai ayi Guru 9 parvayal parthal neecha bangam unda , matrum rasi adhipan edava thilirunth 7 parvai parthal neecha bangam akuma ethil neechabanga rajayogam unda

Leave a Reply