தற்கொலை செய்யத் தூண்டும் கிரக நிலைகள்-குருஜி விளக்கம்.-Planetary strokes to trigger suicide .

ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொள்வதை தூண்டும் கிரக அமைப்புகள் பற்றி – ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் விளக்கம்.

Be the first to comment

Leave a Reply