குரு,சனி இணைவு என்ன பலன்? – guru , saturn’s fusion

குரு,சனி இணைவு என்ன பலன்?-ஜோதிடக்கலை அரசு
ஆதித்யகுருஜியின் விளக்கம்.

Be the first to comment

Leave a Reply