சுக்கிரதசை எல்லோருக்கும் யோகம் தருமா ? – C – 028 – Sukkirathasai Ellorukkum Yogam Tharumaa?

22/10/2015 6

சுக்கிர தசை உனக்கு ஆரம்பிக்கப் போகிறது என்றாலே மயங்காதவர்கள் யாரும் இல்லை. வாழ்வில் உச்ச நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் ஒருவரை அல்லது மேல் நிலைக்குச் சென்று விட்ட ஒருவரை “அவனுக்கென்னப்பா சுக்கிர தசை” என்று சொல்வது உலகியல் வழக்கு. ஆனால் நடைமுறையில் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவர் சுக்கிரனின் […]

சுக்கிரனின் சூட்சுமங்கள் – C – 027 – Sukkiranin Sutchumangal

07/10/2015 1

ஜோதிடத்தில் நவ கிரகங்கள் இரண்டு பிரிவாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன. ஒன்று தேவகுரு எனப்படும் குருவின் தலைமையிலான சூரிய, சந்திர, செவ்வாய், கேது ஆகியவர்களை கொண்ட ஒரு அணி. மற்றொன்று அசுர குரு எனப்படும் சுக்கிரனைத் தலைவராகக் கொண்ட புதன், சனி, ராகு ஆகியவர்களைக் கொண்ட இன்னொரு அணி. இவ்விரு […]