குருவிற்கான பரிகாரங்கள்..! – C – 026 – Guruvirkkaana Parikarangal…!

19/09/2015 4

ஒருவரின் ஜாதகத்தில் யோகம் தரும் அமைப்பில் இருக்கும் குரு கீழ்க்காணும்  வழிகளில் நன்மைகளைச் செய்வார். நல்ல நெறி, நன்னடத்தை, கருணை உள்ளம், ஆன்மிக ஈடுபாடு, தூய சிந்தனை, குழந்தைகள், தனம், யானை, பருத்த உடல், அன்பு, எதிலும் பெரியது, மஞ்சள், உயிர், எதிர்பார்ப்பில்லா ஆன்மிகம், வங்கி, நீதித் துறை, […]

குரு தரும் கோடீஸ்வர யோகம்…!- C – 025 – Guru Tharum Koteeswara Yogam…!

10/09/2015 3

குருச் சந்திர யோகம் குரு சந்திரனுடன் இணைந்தோ, சந்திரனுக்கு திரிகோணங்கள் எனப்படும் ஐந்து ஒன்பதாமிடங்களில் அமர்ந்து சந்திரனைப் பார்ப்பதாலோ உண்டாகும் அமைப்பு குருச் சந்திர யோகம் என்று அழைக்கப் படுகிறது. இந்த யோகத்தைத் தரும் குரு வலுவாக இருக்கும் நிலையில் அனைத்து லக்னங்களுக்குமே இது சிறந்த பலனை அளிக்கும். […]