தாரதோஷம் – மாங்கல்ய தோஷம்

களத்திர தோஷ பரிகாரம் எனும் பெயரில், வாழை மரத்தில் தாலிகட்டி அதனை வெட்டுவது சரியானதா? குருஜி விளக்கம் – Youtube வீடியோ