அரச யோகம் எல்லாருக்கும் உண்டா?

அரசயோகம் இருப்பவர் எல்லாம் அரசர்கள் தானா? குருஜி – சின்னராஜ் அய்யா உரையாடல் வீடியோ – பகுதி – 2 YouTube Video – Part – 2