3வது நீச தசை, 4வதாக வரும் சனி தசை நன்மைகளை தராதா?

3வது நீச தசை, 4வது சனி தசை, 5வது செவ்வாய் தசை, 6வது குரு தசை, 7வது ராகு தசையாக வந்தால் நன்மைகளை செய்யாத? குருஜி விளக்கம் வீடியோ – YouTube – வீடியோ…