பத்துப் பொருத்தம் உண்மையா? பொய்யா?

திருமணம் செய்வதற்கு பயன்படும் பத்துப்பொருத்தம் சரிதானா? பொருத்தம் மட்டுமே பார்த்து திருமணம் செய்யலாமா? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி விளக்கம்…SHOW MORE