நல்ல “அப்பா” யாருக்கு?

நல்ல தந்தை கிடைக்க ஜாதகத்தில் என்ன அமைப்பு இருக்க வேண்டும்? குருஜி விளக்கம் YOU TUBE வீடியோ.