சார பரிவர்த்தனை -அஸ்தங்கம் குருஜி விளக்கம்.

சார பரிவர்த்தனை உண்மையா? அஸ்தங்க கிரகத்திற்கு பார்வை உண்டா?குருஜி விளக்கம்- youtube வீடியோ.