2019 தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி குருஜி.

2019 பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி குருஜியின் விளக்கம் youtube வீடியோ.