வேலையா – தொழிலா என்ன செய்வீர்கள்?

ஒருவர் முதலாளியாக இருக்கும் நிலையில் பலர் தொழிலாளியாக இருப்பது ஏன்?-குருஜியின் ஜோதிட விளக்கம் YouTube வீடியோ.

Be the first to comment

Leave a Reply