2018-குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

2018-குருப்பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு என்ன பலன்களைத் தரும்?குருஜியின் பலன்கள்.

1 Comment on 2018-குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

  1. குரு அணியில் லக்னமும், சனி அணியில் ராசியும் அமைய பலன்கள் எப்படி அமையும் எ.க.மேஷலக்னம், மிதுன ராசி

Leave a Reply