சூரிய சந்திர சூட்சுமங்கள் C – 002

February 13, 2015 4

ஜோதிஷம் என்ற சொல்லிற்கு ஜோதியை… அதாவது ஒளியைப் பற்றிச் சொல்லுவது என்று பொருள். இன்னும் துல்லியமாக சொல்லப் போனால் அறிவெனும் ஒளி என்று அர்த்தம். “அறிவுதான் ஒளி” என்ற அர்த்தமுள்ள வார்த்தையை தலைப்பாகக் கொண்டுள்ள இந்த தெய்வீகசாஸ்திரத்தில் அறிவிற்கு எதிரான மூட நம்பிக்கைகளுக்கு நம் தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஞானிகள் […]