கலைஞர் எனும் மகா புருஷன்..Kalainger Enum Maha Purusan..

10/08/2018 0

பலவிதமான யோகங்களின் ஒட்டுமொத்தக் குவியலான ஒரு ஜாதகத்தை கொண்டிருந்த கலைஞர் அவர்கள் அமரத்துவம் பெற்று விட்டார்கள். கலைஞர் நல்லவிதமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த போதே அவருடைய ஜாதகத்தை இரண்டுமுறை விவரித்து எழுதி இருந்தேன். வேதஜோதிடம் உணரப்பட்ட சுமார் 2000 வருட காலத்திற்கு முன், நமது தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஞானிகள் ஒரு […]