ஆயிரம் கோடிக்கு அதிபதி யார்..? D-026- Aayiram Kodikku Adhipadhy Yar?

28/09/2018 0

ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் வித்தியாசமான ஜாதகங்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கும் நான், இம்முறை சூட்சும விதிகளை தெளிவாக உணர்த்தக் கூடிய ஒரு உன்னத ஜாதகத்தை விளக்க இருக்கிறேன். எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒருவரது ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி நினைவுபடுத்துவது என்னுடைய வழக்கம். அப்படியானால் லக்னாதிபதி நீசம் […]