சுபத்துவ – சூட்சுமவலு விளக்கங்கள்.

ஒரு கிரகம் எவ்வாறு சுபத்துவம் மற்றும் சூட்சும வலுவை அடைகிறது?- குருஜியின் சூட்சும விளக்கப் பேச்சு. குருஜி டிவியின் You Tube வீடியோ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*