அஷ்டமாதிபதி தசை_அஷ்டமச்சனி விளக்கம்.-ASHTAMATHIPATHI DASA -ASHTAMASANI.

அஷ்டமாதிபதி தசையிலும்,அஷ்டமச்சனியின் போதும் என்ன நடக்கும்? குருஜி விளக்கம்…

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*