செவ்வாய்தோஷ விதிவிலக்குகள்..! C-014

செவ்வாய்தோஷம் பற்றிய சூட்சுமங்களை சென்ற வாரங்களில் நாம் பார்த்த நிலையில் இன்னும் சில நுணுக்கமான விஷயங்களையும் இப்போது பார்க்கலாம்.

மற்ற கிரகங்களைப் போலவே செவ்வாயும் ஒரு ஜாதகரின் பூர்வஜென்ம பலன்களைப் பொறுத்து அந்த ஜாதகருக்கு தன்னுடைய காரகத்துவ மற்றும் ஆதிபத்திய வழிகளில் நல்ல கெட்டபலன்களைச் செய்பவர் என்பதால் அவருக்கென்று தனியாக தோஷம் என்பது வழிவழியாக வரப்படும் ஒரு கருத்து என்று வேண்டுமானால் ஏற்றுக் கொள்ளலாமே தவிர அதுவே மாறாத விதி என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது.

மிகப் பழமையான நூல்களில் செவ்வாய் மேற்கண்ட பாவங்களில் இருக்கும் அமைப்பைப் பற்றி கெடுதலாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை. பிறகு வந்தவர்கள் செவ்வாய் சுபத்துவமின்றி இருக்கும்போது திருமண பந்தத்தைப் பாதிப்பதை அனுபவத்தில் கண்டதால்தான் இது மிகைப்படுத்தப்பட்டு செவ்வாய் தோஷமாக சொல்லப்பட்டது.

எனவே செவ்வாய் தோஷத்தைக் கணக்கிடுவதில் அதாவது அது தோஷம்தானா என்று கணிப்பதில் ஒரு ஜோதிடருக்கு அதிக அனுபவம் தேவைப்படும்.

ஏன் இந்த விஷயத்தை மீண்டும் அழுத்திச் சொல்கிறேன் என்றால் செவ்வாய் குருவின் வீடுகளிலோ குருவுடன் இணைந்தோ குருவால் பார்க்கப்பட்டோ இருந்தால் தோஷமில்லை என்ற விதிவிலக்கு உண்மையில் குருவின் பலத்தைக் கொண்டே  கணிக்கப்பட வேண்டும்.

குருவின் வீடுகளான தனுசு மீனத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் சுபத்துவம் பெறுவார் என்பது மாறாத விதி. ஆனால் தனுசு மீனம் தவிர்த்து வேறு இடங்களில் செவ்வாய் இருந்து குருவுடன் இணைந்தோ அல்லது பார்க்கப்பட்டாலோ அங்கே குருவின் வலிமை கணக்கிடப்பட்டு அதன்பிறகே செவ்வாயின் நிலை கணிக்கப்பட வேண்டும்.

nakeerarஉதாரணமாக ஒரு மிதுனலக்ன ஜாதகத்தில் எட்டில் உச்சமாகி நீசகுருவுடன் இணைந்திருக்கும் செவ்வாயை புனிதப்படுத்தும் வலிமையை குருபகவான்  இழப்பதால் செவ்வாய் தசை நடக்கும்போது அந்த ஜாதகருக்கு குடும்பத்திலோ வாழ்க்கைத்துணை வழியிலோ ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத பாபி என்பதால் செவ்வாய் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவார்.

ஆனால் கன்னி லக்னத்திற்கு எட்டில் இருக்கும் செவ்வாயை தனுசில் ஆட்சி பெற்ற குருபகவான் பார்வையிட்டால் கெடுதல்களைச் செய்ய மாட்டார். அதேநேரத்தில் கடகலக்னத்திற்கு செவ்வாய் ராஜயோகாதிபதியாகவே இருந்தாலும் கூட ஏழில் தனித்து எவ்வித சுபத்துவோ சூட்சுமவலுவோ பெறாமல் உச்சம் பெற்றால் கண்டிப்பாக ஏழாம்பாவத்தைக் கெடுத்து திருமண வாழ்வில் நிம்மதியற்ற நிலையைத் தருவார்.

எனவே இங்கு அனைத்து விதிவிலக்குகளும் அதன் உள்ளர்த்தம் புரிந்து கணிக்கப்பட வேண்டுமே தவிர ஏழிலோ எட்டிலோ செவ்வாய் இருந்தால் தோஷம்தான் என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு சொல்லப்படக்கூடாது. ஆனால் தனக்குத் தெரியாததை தெரியாது என்று ஒத்துக்கொள்ள இங்கு யாருக்கும் மனம் வருவதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கே  மிகச்சிலர்தான்.

எந்த ஒரு ஜோதிடராலும் வேதஜோதிடத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளையும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள முடியவே முடியாது.

ஜாதகம் ஆரூடம் பிரச்னம் முகூர்த்தம் எனப் பலவகைப் பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய இந்த மாபெரும் சமுத்திரமான ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிகவும் கடினமான ஒரு மனிதனின் எதிர்காலபலனைச் சொல்லும் ஜாதகமுறையைத் தெரிந்து வைத்துள்ள எனக்கு மிகவும் சுலபமான முகூர்த்தம் குறிப்பதில் அனுபவம் குறைவு.

ஒருவருக்கு எப்போது திருமணமாகும் என்பதைத் துல்லியமாகக் கணிக்கத் தெரிந்த என்னிடம் திருமணம் நடத்த தேதியைக் குறித்துக் கொடுங்கள் என்று சொன்னால் திணறுவேன். தனித்து முகூர்த்தநாட்கள் கணிக்க எனக்குத் தெரியாது. இன்றும் பஞ்சாங்கங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகூர்த்த தேதிகளையே நான் தருகிறேன். பஞ்சாங்கம் இன்றி முகூர்த்தம் சொல் என்றால் கணக்குப் போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பேன்.

அடுத்து தோஷம் என்ற வகையில் பார்ப்பதை விட செவ்வாய் இருக்கும் பாவம் பலவகையில் வலிமை இழந்திருந்தால் மட்டுமே அது மணவாழ்வைக்  கெடுக்கக்கூடிய வகையில் அமையும் என்பதால் செவ்வாய்தோஷம் என்பதை விட செவ்வாய் இருக்கும் அந்த பாவம் கெட்டிருக்கிறதா என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு பார்ப்பது நல்லது.

உதாரணமாக ஏழில் செவ்வாய் அமர்ந்த வீட்டிற்கு அதிபதியான அந்த ஜாதகத்தின் களத்திர ஸ்தானாதிபதி ஆறு, எட்டு, பனிரெண்டில் மறைந்தோ, நீசம் பெற்றோ, ராகு-கேதுகளுடன் இணைந்தோ பலவீனமாகி ஏழாம் பாவத்திற்கு சுபகிரகங்களின் பார்வை இல்லாமல் சனி பார்வையோ சம்பந்தமோ இருந்து ஏழாம் பாவத்தில் அமர்ந்த செவ்வாயின் தசையோ ஏழுக்குடையவனின் தசையோ அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஏழாம் பாவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகத்தின் தசை நடக்கும் போது மட்டுமே ஒருவருக்கு வாழ்க்கைத்துணை பாதிக்கப்படும் அமைப்பு உண்டாகும்.

painting-of-muruga-and-avvaiஎனவே இதற்கு செவ்வாயின் மேல் மட்டும் பழியைப் போடாமல் மற்ற கிரகங்களையும் பார்ப்பது நல்லது.

அடுத்து மேஷம் விருச்சிகம் கடகம் சிம்மம் ஆகிய லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் எங்கிருந்தாலும் தோஷம் இல்லை என்று சொல்லப்படுவதும் பொதுவானதுதான். இது முன்னிரு லக்னங்களுக்கு செவ்வாய் லக்னாதிபதியாகவும் பின்னிரு லக்னங்களுக்கு அவர் ராஜயோகாதிபதியாக வருவதாலும் சொல்லப்பட்டது.

இதிலும் செவ்வாயின் சுபத்துவம் மற்றும் சூட்சுமவலு கவனிக்கப்பட வேண்டும். மேஷ விருச்சிகத்திற்கு எட்டு, கடக சிம்மத்திற்கு ஏழு ஆகியநிலைகள் நுணுக்கமாக கணிக்கப்பட வேண்டியவை. இந்த நிலைகளில் செவ்வாய் நன்மை செய்யும் அமைப்பில் இருந்தால் மேற்கண்ட லக்னங்களுக்கு கண்டிப்பாக தீமைகள் இருக்காது. இங்கே செவ்வாய் தோஷம் என்பதும் இருக்காது.

அதுபோலவே இன்னுமொரு விதிவிலக்கான செவ்வாய் சூரியனுடன் இணைந்தாலும் ராகுகேதுக்களுடன் இணைந்தாலும் தோஷம் இல்லை என்பது இவர்களுடன் இணையும் செவ்வாய் வலுவிழப்பார் என்பதால் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுதான்.

மிகக் கெடுதல் தரும் நிலைகளில் லக்னத்திற்கோ ராசிக்கோ ஏழு எட்டு என்ற அமைப்பில் செவ்வாய் இருந்து அங்கே சூரியன் அல்லது ராகுகேதுக்களுடன் இணைந்திருந்தால் கெடுதல் செய்ய மாட்டார். அதேநேரத்தில் செவ்வாய் தன் வலிமையை இழக்கும்படி இவர்களுடன் மிகவும் நெருங்கி இருக்க வேண்டும்.

சூரியனுடன் செவ்வாய் மிக நெருங்கும் நிலையில் அவர் அஸ்தமனம் அடைந்து வலுவிழப்பார். ராகுவிடம் எட்டுடிகிரிக்குள் இணைந்தால் கிரகணமாகி முற்றிலும் பலவீனமாவார்.

எனவே ஒரு ராசியில் இவர்களுடன் செவ்வாய் இணைந்திருந்தாலே தோஷம் அடிபட்டுப் போய்விட்டது என்று பலன் சொல்லாமல் இவர்களுடன் குறிப்பிட்ட டிகிரிக்குள் நெருங்கி பலம் இழந்திருக்கிறாரா என்பதைக் கணிக்க வேண்டியது அவசியம்.

சில நிலைகளில் செவ்வாய் சூரியனுடனோ ராகு கேதுக்களுடனோ ஒரே ராசியில் இணைந்திருப்பதைப் போலத் தோன்றினாலும் இவர்களுக்கிடையே இருபது டிகிரிக்கு மேல் இடைவெளி இருந்தால் நிச்சயம் செவ்வாய் வலுவுடனே இருப்பார். அப்போது கணிக்கும் பலன் தவறிப் போகும். எனவே செவ்வாய் இணைந்திருக்கும் தூரத்தைப் பார்க்க வேண்டியது மிக முக்கியம்.

அடுத்து சூரியன் செவ்வாய் இணைவு என்றவுடன் “இடுகதிர் செவ்வாய் கூடி எங்கிருந்தாலும் இவள் வாலிபந்தன்னில் அமங்கலையாவாள்” என்ற பாடலைப் பாடி அந்த  ஜாதகத்தை ஒரு ஜோதிடர் ஒதுக்குவாரேயானால் அந்த ஜோதிடரை ஒதுக்கி வைப்பது நலம்.

சூரியன் செவ்வாய் இணைந்த எத்தனையோ இல்லத்தரசிகள் தொங்கத்தொங்க தாலி கட்டிக் கொண்டு தன் எண்பத்தைந்து வயதில் தனது தொண்ணூறு வயதுக் கணவரைப் பரிதவிக்க விட்டு சுமங்கலியாகப் போயிருக்கிறார்கள்.

நான் ஏற்கனவே எழுதியிருப்பதைப்போல ஜாதக அலங்காரம் உள்ளிட்ட விளக்க நூல்களில் நாம் காணும் பெரும்பாலான பாடல்கள் முன்னர் வாழ்ந்து மறைந்த தனிமனிதர்களின் ஜாதகங்களில் இருந்த நிலைகள்தான். அதே ஜாதக நிலைகள் அதே அமைப்புகளில் இன்னொரு மனிதனுக்கு வரப் போவது இல்லை.

ptg01516069மிக அரிதாக ஒரு ஐந்த சதவிகித நிலைகளில் மேற்படி அமைப்புள்ள ஜாதகத்தில் அதைவிட வலுவான வேறு கிரகநிலைகளின் காரணமாக ஒரு பெண் தன் மாங்கல்யத்தை இழந்திருக்கலாம். அதற்காக பழம்பாடல்களைப் பிடித்துத் தொங்கிக் கொண்டிருப்பது  தன் ஜோதிடஞானத்தை  வளர்த்துக் கொள்ள நினைக்கும் ஒரு ஜோதிடருக்கு அழகல்ல.

இதுபோன்ற பாடல்கள் நமக்கு ஒரு உதாரணமாகத்தான் காட்டப்பட்டிருக்கிறதே தவிர நிச்சயமான விதியாக அல்ல. இவைகள் மூலம் ஒரு ஜோதிடர் பலவிதமான கிரகநிலைகளை ஆராய்ந்து தன் திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளவே அவைகள்  சொல்லப்பட்டுள்ளன.

அடுத்த வாரம் செவ்வாயின் சிறப்புக்களைப் பற்றிப் பார்க்கலாம் .

செவ்வாய்தோஷத்திற்கும் தாம்பத்ய சுகத்திற்கும் சம்பந்தம் உண்டா?

செவ்வாய் தோஷம் பற்றிய இன்னொரு கருத்தையும் சொல்கிறேன்.

பொதுவாக செவ்வாய் வலுப்பெற்றவர்கள் தாம்பத்திய உறவில் சற்று அதிகமான ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். அதற்கேற்ற உடல் தகுதியும் அவர்களுக்கு இருக்கும். மேலும் முரட்டுத்தனமான உறவில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் இவர்களுக்கு இருக்கும். சில நிலைகளில் இயற்கைக்கு மாறான உறவிலும் வேட்கை கொண்டவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்கள்.

செவ்வாய் வீரியத்தைக் குறிக்கும் கிரகம் என்பதால் ஒரு ஆணும், பெண்ணும் தாம்பத்யசுகத்தில் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இருவரின் ஜாதகத்திலும் செவ்வாயின் நிலை கவனிக்கப் படுகிறது.

அதாவது இருவருக்கும் உறவு வைத்துக்கொள்ள தேவைப்படும் பலம் எனும் வீரியம் சமமாக உள்ளதா அல்லது தாம்பத்யசுகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுமா அதாவது ஒருவருக்கு உறவில் அதிக ஆசையும் இன்னொருவருக்கு குறைவான நாட்டமும் இருக்குமா என்பதைக் கணிக்கவும் இந்த செவ்வாய்தோஷம்  பார்க்கப்படுகிறது.

( ஏப் 30 – 2015 மாலைமலர் நாளிதழில் வெளிவந்தது )

2 Comments on செவ்வாய்தோஷ விதிவிலக்குகள்..! C-014

  1. அன்புள்ள குருஸீ,
    எனக்கு முகநாலின் மூலம் கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் தாங்கள் ஒருவரே.சோதிடம் தவிர வேறு வெற்று அரட்டைகளுக்கு சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தாத உன்னத மனிதர்.பரம்பொருளின் அருளால் தாங்கள் முகநூல் நண்பராக கிடைத்தது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் ஆகும்.தங்களது ஒவ்வொறு பதிவுகளும் எனக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது.நானும் சோதிடர்ரவிச்சந்திரன் என்ற முகநூல் பக்கத்தில் பதிவுகளை இடுபவனாக என்னை வளர்த்தது உங்களுடைய ஒவ்வொறு பதிவையும் படிக்க கிடைத்த அறிவூட்டம்.நீங்கள் நொடிய ஆண்டு எல்லாம் நலத்துடன் சோதிடத்தின் எல்லா புதையலையும் வெளிக்கொணர உதவவேண்டும் என எல்லாம்வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*