குருஜி நேரம் வீடியோக்கள்

 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 31.12.2017 WIN TV – 0156
 • காலசர்ப தோஷம் – KALASARPA DHOSAM – 31.12.2017
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 1.10.2017 WIN TV – 0154
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 30.04.2017 WIN TV – 0155
 • SOORIYA DASA – சூரிய தசை யாருக்கு யோகம்? குருஜியின் விளக்கம்… – 0154
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 17.12.2017 WIN TV – 0153
 • இந்து லக்னம் – துருவ கணிதம் – indu lagnam – thuruva kanitham – குருஜியின் சேலம் பேச்சு – 152
 • 10.12.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0151
 • 3.12.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0150
 • 12.2.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0149
 • நாகதோஷம் – NAGA DOSAM – குருஜியின் விளக்கம்… – 0148 dt 5.2.2017
 • 19.02.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0147
 • ராகுவின் சூட்சுமம் – சுபத்துவம் – சேலம் 2 வது கருத்தரங்கில் குருஜி அவர்களின் உரை… – 0146
 • நல்ல காதலர்கள் – கணவன் மனைவி யார்? 25.09.2016 – 0145
 • 1.10.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0144
 • 24.09.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0143
 • 10.09.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0142
 • சகட யோகம் – SAKADA YOKAM – என்ன செய்யும்? குருஜி விளக்கம்… – 0141
 • 26.11.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0140
 • ஜோதிடத்தில் குரு என்பவர் யார்? P.S.அய்யர் – பற்றி குருஜி விளக்கம்…. – 139
 • Jupiter அந்தணன் (குரு) நின்ற இடம் பாழ் குருஜியின் விளக்கம்… – 138
 • குருச் சந்திர யோகம் – Guru Chandra Yokam – குருஜியின் விளக்கம்….- 137
 • 12.11.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0136
 • 5.11.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0135
 • 29.10.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0134
 • புஷ்கர நவாம்சம் – PUSHKARA NAVAMSAM-133
 • சனிபார்வை கொடியதா? – SANI PARVAI-132
 • SUKRAN IN 8th HOUSE – எட்டில் சுக்கிரன்-131
 • நீசம் – நீசபங்கம் – நீசபங்கராஜயோகம் – Neesa Panga Rajayogam-130
 • SATURN – சனி எப்போது கோடீசுவரன் ஆக்குவார்? குருஜி விளக்கம்…..-129
 • அரசுபணி – இரண்டாம்திருமணம் – வெளிநாடு யோகம் பற்றிய குருஜியின் விளக்கம்….-128
 • ஜெயலலிதா ஜாதகம் – ஏழரைச்சனி – YOGA JATHAKAM குருஜியின் கருத்தரங்க பேச்சு….-127
1 2 3 4 5 »