குருஜி நேரம் வீடியோக்கள்

 • மதுரை கோவில் தீ விபத்து யாருக்கு பாதிப்பு? Meenatchi Temple Fire…
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 21.1.2018 WIN TV – 0157
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 31.12.2017 WIN TV – 0156
 • காலசர்ப தோஷம் – KALASARPA DHOSAM – 31.12.2017
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 1.10.2017 WIN TV – 0154
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 30.04.2017 WIN TV – 0155
 • SOORIYA DASA – சூரிய தசை யாருக்கு யோகம்? குருஜியின் விளக்கம்… – 0154
 • குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers on 17.12.2017 WIN TV – 0153
 • இந்து லக்னம் – துருவ கணிதம் – indu lagnam – thuruva kanitham – குருஜியின் சேலம் பேச்சு – 152
 • 10.12.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0151
 • 3.12.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0150
 • 12.2.2017 குருஜி நேரம் Aditya Guruji” s astro answers Win Tv – 0149
1 2 3 4 5 6 »